Ceník

V základní ceně za trénink dostihového (rovina, překážky) koně jsou zahrnuty tyto služby:

 • Každodenní trénink s využitím všech drah centra DARHORSE
 • Zimní (nebo v případě nepříznivého počasí) příprava a trénink v jedné ze tří jezdeckých hal.
 • Využití venkovního tréninkového bazénu popř. krytého regeneračního kruhového bazénu dle zdravotního stavu koně a tréninkových potřeb.
 • Využití travnatých a pískových výběhů včetně vodění koně do výběhů a zpět.
 • Každodenní ošetřování koně a údržba stájového boxu
 • Krmení odpovídající individuálním potřebám koně jeho zdravotnímu stavu a stupni zátěže.
 • Standardní vitamínové a minerální doplňky dle zdravotního stavu a fáze přípravy.
 • Základní veterinární dohled průběžně prováděný veterinářem (MVDr. Dvořák)
 • V rámci prevence zranění kontrola šlach veterinářem s profesionálním ultrazvukem a to před každým dostihem nebo kdykoliv v případě podezření.
 • Průběžné informace o zdravotním stavu a sportovní výkonnosti koně.
 • Reklamní prezentace majitele osoba/firma na webových stránkách společnosti DARHORSE.
 • Využití Majitelského klubu – majitelské klubovny a to kdykoliv v rámci provozní doby centra.
 • V případě zájmu předání komplexních digitálních dat monitorujících trénink koně (rychlé práce).  
 • Bezplatné parkování uvnitř areálu.

 

CENA pro rok 2013 činí 350,-Kč za 1 den tréninku dostihového koně.

V případě, že kůň nebude delší dobu (více než jeden týden) schopen trénovat např. z důvodu zranění nebo nemoci bude účtováno pouze ustájení.
CENA za 1 den ustájení (nemocného, zraněného) dostihového koně činí 220,-Kč.

Vyžádané služby poskytované třetími osobami budou majiteli účtovány dle jejich skutečné výše a další služby nezahrnuté do základní ceny budou účtovány ve výši odpovídající běžným cenám v České republice. V základní ceně nejsou zahrnuty náklady spojené s účastí koně v dostizích v Česku nebo zahraničí.