O nás

Tréninkové centrum dostihových koní DARHORSE

Tréninkové centrum DARHORSETréninkové centrum DARHORSE zahájilo svou činnost 1. 12. 2012 a je v rámci své kapacity otevřené všem majitelům dostihových koní.

Motivací pro vznik tohoto centra bylo vytvořit pro trénink dostihových koní podmínky, které budou srovnatelné s nejlepšími trenérskými centrálami na západ od našich hranic. Jsme toho názoru, že jedině v takovýchto podmínkách je možné zjistit, rozvíjet a následně plně využít potenciál dostihových koní. K tomuto přístupu nás vedla hluboká úcta ke schopnostem těchto ušlechtilých tvorů a také respekt a odpovědnost k investicím, které majitelé do svých koní realizují. Tréninkové centrum DARHORSE je otevřené všem majitelům dostihových koní. Každý majitel, který si zde ustájí svého koně, se automaticky stává členem majitelského klubu, který mimo jiné rozhoduje i o důležitých provozních věcech tréninkového centra. Hlasovací i rozhodovací práva jsou prostá: 1 kůň = 1 hlas. Pokud např. většina majitelů dojde k závěru, že trenér neplní své povinnosti, může dojít k jeho odvolání. Smyslem tohoto majitelského systému je odstranit naprosto protichůdné zájmy trenéra-podnikatele na jedné straně a majitele-sponzora na straně druhé. Zhoršující se hospodářská situace a její negativní dopad na dostihové prostředí vedl k dalšímu vyostření vztahu trenér – majitel. Východiskem nemůže být běžná praxe, ve které je trenér „v boji o přežití nucen všemi prostředky oškubat své majitele“, ale stav, při kterém je trenér v pozici zaměstnance profesně i ekonomicky závislý na spokojenosti majitelů. Domníváme se, že důvěra majitelů by se měla opírat o možnost kontroly hospodaření a spolurozhodovací právo. V podstatě jde o úspěšný model, který je běžný např. v řadě golfových klubů, pouze se zde neplatí vstupní poplatek. Je zajímavé, že společné členství mění nepřátele a konkurenty v kolegy a přátele sdílející společný zájem. Pro potřeby kamarádských setkání majitelů a jejich přátel byl vybudován jednací salónek, velká klubovna s kulečníkem, barem a kuchyní, pokoj na přespání a menší fitness. Majitelé mají dále k dispozici pět spolehlivých sportovních koní včetně dvou unikátních mimochodných amerických koní plemene Kentucky Mountain Saddle Horse tzv. koňské Rolls-Royce na kterých je možné uskutečnit vyjížďky do okolní přírody. Mimořádně atraktivní lokalita u památné hory Říp a navazující Polabí nabízí turistům celou řadu zajímavých možností.