Ustájení koní v tréninku

Ustájení koní v tréninkuTréninkové centrum má kapacitu 48 velkoplošných (cca 20m2) boxů ve dvou shodných stájích po 24 boxech.

Pokud Vás takto velké boxy zaráží, tak věřte, že ve špičkových stájích v Anglii a zejména USA je to naprostá samozřejmost. V Česku všudypřítomná snaha vydělat na všem a na všech vede k tomu, že se boxy o velikosti 8 – 12m2 považují za vyhovující. V duchu této zavedené praxe by naše stáje mohly mít dvojnásobnou kapacitu, což by sice vedlo k větší efektivitě a výrazně menším nákladům na jednoho koně, ale to vše na úkor toho, kdo by měl stát v popředí zájmu, tj. koně. Velké boxy totiž umožňují koním se protáhnout a částečně i vykrokovat, což má velmi pozitivní dopad na jejich zdravotní a psychický stav. Součástí každé stáje je přípravna, sklad krmiva, sedlovna a jeden vnitřní mycí box s teplou vodou. Stáje jsou zateplené 7m vysoké a mají centrální stropní vzduchotechnický systém. Příčky jsou z 230 cm vysokého železobetonu s nenasákavou úpravou. Čelní stěny boxů mají v dolní části dřevěné stěny a v horní mříže. Stěny jsou vybaveny nehlučnými posuvnými dveřmi, krmným okénkem a výklopným oknem na seno. V každém boxu je automatická napáječka, vypouštěcí žlab, držák na solný liz a samostatné svítidlo. Podlaha je betonová s nenasákavou úpravou nebo dle individuální potřeby pokrytá silnostěnnou gumovou rohoží. Každá stáj má 15 velkoplošných oken zajišťujících dostatečnou světlost interiéru stáje.